Algemeen

Duitse Herders met stamboom

OPGELET! Voortaan(vanaf 23 augustus 2013) worden enkel nog nieuwe leden aanvaard die in het bezit zijn van een hond met een stamboom erkend door het KMSH(Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus) of door de overkoepelende internationale organisatie FCI.

Als rasclub wensen wij het behoud van het ras "Duitse Herder" te bevorderen door de maatschappij er nadrukkelijk op te wijzen dat een bepaald ras, slechts kan bestaan door pups te fokken volgens de rasstandaard.  Bovendien kan een pup pas voldoen, als beide ouders ook gefokt werden volgens de rasstandaard.

Bovendien wensen wij, op deze manier, toekomstige hondeneigenaars te vrijwaren voor broodfokkers, die fokken zonder de regels te respecteren en die meestal zelf niets weten over de herkomst van de ouderdieren en hun mogelijke genetische aandoeningen.

Basisopvoeding

In de hedendaagse maatschappij is het een "must" om zich volgens bepaalde regels te gedragen, zo is het niet anders bij de opvoeding van de hond.  Niet alleen de hond moet leren, maar ook de kersverse eigenaar wordt bijgebracht hoe hij de opvoeding van de jonge hond in goede banen moet leiden.

Sporttraining

Voor men ook maar iets kan ondernemen in de sport, is het noodzakelijk dat de hond wordt onderworpen aan een test die het sociale-en zelfzekere gedrag van de hond bevestigt.  Van de geleider wordt verwacht dat hij/zij de hond ten allen tijde onder controle heeft.  Deze test noemt men ook wel Begeleidingshond of BH.  Voor de officiële uitleg KLIK HIER.

Onder sporttraining verstaan we de training die vereist is om deel te nemen aan wedstrijden die gebaseerd zijn op de reglementen van het GebruiksHondenProgramma of kortweg GHP.  Het GHP bestaat telkens uit 3 onderdelen; speuren-gehoorzaamheid-pakwerk alsook uit 3 verschillende niveau's of moeilijkheidsgraden.(GHP1-2-3).Voor het volledige programma KLIK HIER.

Kynologie

Met kynologie wordt de studie van de hond aangeduid. De term is ontleend aan het Grieks (kynos betekent hond), 
maar kynologie is geen erkende wetenschappelijke discipline. Het woord wordt voornamelijk gebruikt door hondenfokkers en trainers en heeft meestal betrekking op afstamming en vereisten voor rashonden.

Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe een hond moet voorgebracht worden tijdens een schoonheidswedstrijd, bvb welke positie de hond moet aannemen om door een erkend keurmeester gekeurd te worden.  De keurmeester keurt de hond op basis van de internationaal vastgelegde raskenmerken.  Voor meer info ivm de rasstandaard KLIK HIER.